Torsdag

veckodag / From Wikipedia, the free encyclopedia

Torsdag är en veckodag som kommer efter onsdag och före fredag. Enligt äldre uppfattning veckans femte dag, men sedan internationell standard infördes 1973 räknas torsdagen som veckans fjärde dag.[1]

Thor%27s_Battle_Against_the_J%C3%B6tnar_%281872%29_by_M%C3%A5rten_Eskil_Winge.jpg
Asaguden Tor har namngivit torsdagen, här på en målning från 1872 av Mårten Eskil Winge