Dia

unitat de temps de 24 hores / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un dia o jorn és el període que tarda el planeta Terra a girar 360° sobre el seu eix.[1] En el curs del temps, esdevé cada divisió, de la durada d'un dia solar, que comença al punt de mitjanit i consta de vint-i-quatre hores.[1] En un altre sentit, el dia és l'espai de temps en què el sol il·lumina la terra (per oposició a nit); l'espai de temps que passa entre dues nits.[2]

Water%2CRabbit%2CDeer.jpg
L'aigua, el conill i el cérvol: tres dels vint símbols dels dies del calendari asteca, de la Pedra del Sol.

En funció de la referència que s'utilitza per a mesurar una volta, hi ha dos tipus de dies: el solar i el sideral. El dia solar o natural és l'espai de temps que triga la terra a fer una volta completa sobre el seu eix, mesurat per l'interval entre dos passos successius del sol sobre un mateix meridià, i que es considera dividit en vint-i-quatre parts iguals anomenades hores. El dia sideral és l'espai que tarda qualsevol astre a fer un gir complet sobre el seu eix.[2]