Producte vectorial

operació entre dos vectors / From Wikipedia, the free encyclopedia

En matemàtiques, el producte vectorial o producte extern és una operació entre dos vectors d'un espai euclidià tridimensional orientat que retorna un altre vector ortogonal als dos vectors originals.

Crossproduct.png
Il·lustració del producte vectorial i de la seva anticonmutativitat en un sistema de coordenades de mà dreta.

És diferent doncs, del producte escalar o producte intern que retorna un escalar.

Oops something went wrong: