cover image

Fenol

chemická sloučenina / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fenol (též známý jako kyselina karbolová, hydroxybenzen, karbol, benzenol) je jedovatá bezbarvá krystalická pevná látka sladkého dehtového zápachu, často označovaného jako „vůně nemocnice“. Chemický vzorec fenolu je C6H5OH a jeho molekula obsahuje hydroxylovou funkční skupinu (-OH) vázanou na benzenové jádro, jde tedy o aromatickou sloučeninu.

Quick facts: Fenol, Obecné, Identifikace, Vlastnosti, Bezp...
Fenol

Strukturní vzorec

3D model molekuly fenolu

Obecné
Systematický název fenol
Triviální název kyselina karbolová, karbol
Ostatní názvy benzenol,hydroxybenzen
Anglický název phenol
Funkční vzorec C6H5OH
Sumární vzorec C6H6O
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 203-632-7
Indexové číslo 604–001-00-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 94,11 g/mol
Teplota tání 40,5 °C
Teplota varu 181,7 °C
Hustota 1,07 g/cm³
Disociační konstanta pKa 9,95
Rozpustnost ve vodě 8,3 g/100 ml (20 °C)
Bezpečnost

GHS05

GHS06

GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H341 H331 H311 H301 H373 H314
R-věty R23/24/25 R34 R48/20/21/22 R68
S-věty (S1/2) S24/25 S26 S28 S36/37/39 S45
Teplota vznícení 715 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Close
Fenol