Dimensioon

From Wikipedia, the free encyclopedia

Dimensioon on valem, mis määrab kindlaks füüsikalise suuruse seose valitud suuruste süsteemi põhisuurustega. Põhisuuruste dimensioone väljendatakse tähistega, milleks on rahvusvahelise suuruste süsteemi ISQ (International System of Quantities) kohaselt püstkirjas suurtähed. Rahvusvahelise suuruste süsteemiga on seotud ühikusüsteem, milles igale dimensioonile vastab kindel mõõtühik.

Table info: ...
 See artikkel räägib füüsikalise suuruse dimensioonist; joone ja pinna erinevuse üldistuse kohta vaata artiklit Mõõde; keha suurust iseloomustavate näitajate kohta vaata artiklit Mõõtmed
Close

Rahvusvahelises suuruste süsteemis on põhisuurusteks pikkus, mass, aeg, elektrivool, temperatuur, ainehulk ja valgustugevus.

Table info: Põhisuuruse nimetus, Suuruse tähis, Dimensioo...
Põhisuurused, nende dimensioonid ja vastavad SI mõõtühikud [1]
Põhisuuruse nimetus Suuruse tähis Dimensiooni tähis Põhiühiku nimetus Põhiühiku tähis
Pikkus l L Meeter m
Mass m M Kilogramm kg
Aeg t T Sekund s
Elektrivool I I Amper A
Termodünaamiline temperatuur T Θ (teeta) Kelvin K
Ainehulk n N Mool mol
Valgustugevus I (varutähis Iv) J Kandela cd
Close

Kõigi muude füüsikaliste suuruste dimensioonid tuletatakse põhiühikute positiivsete või negatiivsete astendajatega dimensioonide korrutisena.

Tuletatud suuruse dimensiooni on võimalik moodustada suurustevahelisest seosest. Näiteks liikumiskiirus avaldub valemiga

,

kus on teepikkus ja aeg.

Kiiruse dimensiooni saamiseks asendame astendajaga avaldises pikkuse dimensiooniga L ja aja dimensioonidega T:

.