cover image

אביב

אחת מארבע עונות השנה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אָבִיב היא אחת מארבע עונות השנה של האקלים הממוזג, ובה חל המעבר מהחורף לקיץ. האביב מאופיין בהתחממות מתונה של מזג האוויר ובפריחתם של מיני צמחים רבים. משום כך הוא מסמל פריחה והתחדשות.

שדה חרציות פורח בפארק האגם, ראשון לציון, בחודש מרץ 2007