cover image

בית הנבחרים של ארצות הברית

הבית התחתון של הקונגרס האמריקאי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בית הנבחרים של ארצות הבריתאנגלית: United States House of Representatives) הוא הבית התחתון של הקונגרס של ארצות הברית. הקונגרס של ארצות הברית הוא הפרלמנט שלה, או הרשות המחוקקת, אשר מורכב מבית הנבחרים ומהסנאט (המהווה את הבית העליון). בית הנבחרים מתכנס באגף הדרומי של בניין הקפיטול. לכל מדינה ממדינות ארצות הברית ישנו ייצוג בבית הנבחרים, שהוא יחסי למספר תושביה, אך כל מדינה זכאית לפחות לנציג אחד. המספר הכולל של החברים בבית הנבחרים הוא 435, לפי "חוק החלוקה מחדש" (Reapportionment Act) משנת 1929, הקובע את הדרך בה יותאם מספר החברים למפקדי האוכלוסין ולגודל המחוזות במדינות ארצות הברית. הקונגרס יכול להחליט להגדיל מספר זה. משך תקופת הכהונה של כל חבר בבית הנבחרים היא שנתיים, אך אין כל הגבלת כהונה על בחירה מחדש.

Quick facts: מדינה, סוג, מנהיגים, יו"ר, מנהיג הרוב...
בית הנבחרים של ארצות הברית
United States House of Representatives
הקונגרס ה-118 של ארצות הברית
Seal_of_the_United_States_House_of_Representatives.svg
חותם בית הנבחרים
דגל בית הנבחרים
דגל בית הנבחרים
מדינה ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית
סוג בית תחתון של הקונגרס של ארצות הברית
מנהיגים
יו"ר קווין מקארתי (R)
החל מ-7 בינואר 2023
מנהיג הרוב סטיב סקליס (R)
החל מ-3 בינואר 2023
מנהיג המיעוט
מצליף הרוב

מצליפת המיעוט
האקים ג'פריס (D)
החל מ-3 בינואר 2023
טום אמר (R)
החל מ-3 בינואר 2023
קת'רין קלארק (D)
החל מ-3 בינואר 2023
מושבים
מספר מושבים 435
%28118th%29_US_House_of_Representatives.svg

הרוב (222):

המיעוט (212):

ריק (1):

  •      ריק (1)
בחירות
שיטת בחירות השיטה הרובנית
בחירות קודמות 8 בנובמבר 2022
בחירות הבאות 5 בנובמבר 2024
משכן
United_States_Capitol_-_west_front.jpg
הקפיטול
וושינגטון די. סי., ארצות הברית
אתר אינטרנט
www.house.gov
Close
סמל ארצות הברית
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ארצות הברית
יחסי החוץ

שיטת שני הבתים (ביקמרליזם) נובעת מרצונם של האבות המייסדים של ארצות הברית ליצור "בית של העם" שייצג היטב את דעת הקהל ובנוסף לכך בית נוסף, בו ישבו נציגים מרוחקים יותר, ברוח הדמוקרטיה הייצוגית, אנשי מעלה שלא ייסחפו אחר רצונותיו המשתנים של העם. מסיבה זו נהוג לכנות את בית הנבחרים "הבית התחתון", ואת הסנאט "הבית העליון", על אף שחוקת ארצות הברית אינה מפלה ביחסה בין הבתים, ודורשת את הסכמת שני הבתים לאישורה של חקיקה.

נהוג להתייחס אל בית הנבחרים כמבטא גישה מפלגתית יותר מאשר הסנאט. האבות המייסדים של ארצות הברית התכוונו כי הסנאט ייבחר על ידי נציגים מן המדינות (ולא בבחירות ישירות) וישמש כמשקל נגד לבית הנבחרים. הסמכויות הנתונות לסנאט ל"ייעוץ ואישור" (Advice and Consent) (כגון סמכותו של הסנאט לאשר אמנות בינלאומיות) הוענקו, בשל כך, לסנאט ולא לבית הנבחרים. עם זאת, ניתנו לבית הנבחרים סמכויות ייחודיות משלו: הזכות ליזום חקיקה בענייני מיסים, הזכות להדיח נבחרי ציבור מסוימים, הזכות לבחור את נשיא ארצות הברית אם חבר האלקטורים נקלע למבוי סתום. עם זאת, לסנאט סמכויות משלימות לסמכויות אלו - להציע תיקונים תקציביים, לשפוט נבחרי ציבור שהודחו על ידי בית הנבחרים, ולבחור את סגן נשיא ארצות הברית במקרה שחבר האלקטורים אינו מצליח לעשות זאת. החברות בסנאט נחשבת ליוקרתית יותר מאשר החברות בבית הנבחרים, מכיוון שתקופת כהונתם של הסנאטורים ארוכה יותר, מספרם קטן יותר, וברוב המקרים הם מייצגים ציבור בוחרים גדול יותר.