דולר

הילך חוקי המשמש כמטבע של מספר מדינות וארצות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית