cover image

קרב

מצב של לחימה במסגרת עימות מזוין בין שני צדדים או יותר / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

קרב הוא מצב של לחימה במסגרת עימות מזוין בין שני צדדים או יותר, כאשר המטרה של כל צד היא להשמיד או להכניע את האויב. להבדיל ממלחמה שהיא ממושכת וכוללת לעיתים זירות וחזיתות רבות, הקרב הוא ממוקד יותר, קצר יותר ומתפרס על שטח מוגבל. הקרב הוא שיאה של המלחמה, בו מגיעים הכוחות לכדי עימות פיזי והכרעה, עם זאת מלחמה אינה כוללת קרבות בלבד.

Battle_of_Gibraltar_1607.jpg
קרב ג'יברלטר (1607); ציור של קורנליוס קלז ואן ורינגן
Battle_of_Guilford_Courthouse_15_March_1781.jpg
הקרב על בית המשפט בגילפורד (1781); ציור של ה. צ'ארלס מקברון ג'וניור