cover image

שנות ה-90 של המאה ה-18

העשור העשירי והאחרון של המאה ה-18, החלו ב־1 בינואר 1790 והסתיימו ב־31 בדצמבר 1799 / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שנות ה-90 של המאה ה-18 היו העשור העשירי והאחרון של המאה ה-18, החלו ב־1 בינואר 1790 והסתיימו ב־31 בדצמבר 1799.

1790s_montage.jpg
משמאל למעלה, עם כיוון השעון:: סחר העבדים האטלנטי והתנועה לביטול העבדות החלו לתופס תאוצה באירופה ובאמריקה, כאשר במהלך העשור החלה חקיקה של איסורים במדינות כמו דנמרק-נורווגיה (1803), בריטניה (1807) ומדינות האיחוד של ארצות הברית (1808) בעקבות תהפוכות והגברה של המודעות לתופעה במהלך העשור; אופרת פקין(אנ'); השיטה המטרית מאומצת לראשונה באופן רשמי בצרפת בעקבות המלצת ועדת המשקלים והמידות הצרפתית. הדבר יתרום בהמשך רבות לכך שהשיטה המטרית תהפוך בסופו של דבר ליחידות המידה המקובלות ביותר בעולם למדידות גדלים פיזיקליים במקום השיטה האימפריאלית; בשנת 1796 פותח החיסון נגד אבעבועות שחורות כאשר בעקבות כך ארגון הבריאות העולמי יזם, במהלך ראשון מסוגו, מבצע עולמי לביעור המחלה באמצעות חיסון מקיף של כלל האוכלוסייה העולמית; בשנת 1796 נערכו הבחירות הראשונות לנשיאות ארצות הברית בהם ניצח ג'ון אדמס; איליי ויטני המציא בשנת 1793 את המנפטה המודרנית והיא נכנסה לשימוש תעשייתי. המצאתו זו של ויטני הביאה להרחבה משמעותית בייצור כותנה, ולחלק ניכר מהמהפכה התעשייתית; מלחמות המהפכה הצרפתית פרצו והגיעו לשיא במהלך העשור; במהלך העשור הומצאה טכניקת ההדפסה ליתוגרפיה אשר חוללה מהפכה בשיטות ההדפסה.

Oops something went wrong: