cover image

Pasaules mantojuma komiteja

From Wikipedia, the free encyclopedia

Pasaules mantojuma komiteja nosaka tās vietas/objektus, kas tiek iekļautas UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā. Komiteja ir atbildīga par Pasaules mantojuma konvencijas īstenošanu, kā arī definē un piešķir Pasaules mantojuma fonda līdzekļus un finansiālo palīdzību pēc dalībvalsts pieprasījuma. Pasaules mantojuma komitejā tiek iekļauti 21 valsts pārstāvji[1], kurus uz noteiktu laiku ievēl Konvencijas dalībvalstu Ģenerālajā asamblejā[2] .

Welterbe.svg
Pasaules mantojuma komitejas logo

Saskaņā ar Pasaules mantojuma konvenciju, katra komitejas locekļa pilnvaru termiņš ir 6 gadi, tomēr daudzas valstis termiņu saīsina uz četriem gadiem, lai dotu iespējas arī citām valstīm būt komitejas loceklēm[2].