Een alkaan is een eenvoudige koolwaterstof zonder functionele groepen of dubbele bindingen. Alkanen worden gekenmerkt door de algemene formule en worden wel verzadigde koolwaterstoffen genoemd.

Structuurformule van de eerste tien lineaire alkanen.

Alkanen kunnen lineaire of vertakte ketens zijn. Een lineair alkaan werd vroeger wel n-alkaan (n staat voor normaal) genoemd, en een vertakt alkaan een iso-alkaan. Ringvormige alkanen worden cycloalkanen genoemd; deze hebben de algemene formule , net als de alkenen. Het zijn dus isomeren van elkaar.

De alkanen hebben alle een naam die eindigt op aan. De rest van de systematische naam is gebaseerd op de langste keten van koolstofatomen in het molecuul, plus de naam van elk van de vertakkingen. Een alkaan is een verzadigde koolwaterstof.

Oops something went wrong: