Bindingshoek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De bindingshoek is een hoek die gevormd wordt door twee bindingen op eenzelfde atoom. Zij kunnen berekend worden aan de hand van de VSEPR-theorie. In veel gevallen wijkt de werkelijke hoek soms veel, soms weinig af van de ideale waarde. Zo verschilt de bindingshoek in waterstofsulfide (92°) veel meer van de ideale tetraëdrische bindingshoek (109°) dan die in water (104,5°). Bindingshoeken geven informatie over de energieniveaus in moleculen en daarmee ook over reactiemogelijkheden en stabiliteit.

Table info: AXE-symbool, B. p., V. p., Moleculaire geomet...
AXE-symbool B. p. V. p. Moleculaire geometrie Hoek(en) Voorbeeld Structuur
AX2E0 2 0 lineair 180° BeCl2 Linear-3D-balls.png
AX3E0 3 0 trigonaal planair 120° BF3 Trigonal-3D-balls.png
AX2E1 2 1 geknikt < 120° SO2 Bent-3D-balls.png
AX4E0 4 0 tetraëder 109,5° CH4 AX4E0-3D-balls.png
AX3E1 3 1 trigonale piramide 107° < 109,5˚ NH3 AX3E1-3D-balls.png
AX2E2 2 2 gebogen 105˚< 109,5˚ H2O Bent-3D-balls.png
AX5E0 5 0 trigonale bipiramide 90°, 120° PCl5 Trigonal-bipyramidal-3D-balls.png
AX4E1 4 1 seesaw 90°, 120°, 180° SF4 AX4E1-3D-balls.png
AX3E2 3 2 T-vormig 90°, 180° ClF3 AX3E2-3D-balls.png
AX2E3 2 3 lineair 180° XeF2 AX2E3-3D-balls.png
AX6E0 6 0 octaëder 90° SF6 AX6E0-3D-balls.png
AX5E1 5 1 vierkante piramide 90° BrF5 AX5E1-3D-balls.png
AX4E2 4 2 vierkant planair 90° PtCl4 Square-planar-3D-balls.png
AX5E2 5 2 pentagonaal planair 72° XeF5- Pentagonal-planar-3D-balls.png
AX6E1 6 1 pentagonale piramide 90°, 72° IOF52− Pentagonal-pyramidal-3D-balls.png
AX7E0 7 0 pentagonale bipiramide 90°, 72° IF7 Pentagonal-bipyramidal-3D-balls.png
Close
Quick facts: Chemische binding, , Portaal   Sch...
Chemische binding
Dipool-dipoolinteracties
Dipool-dipoolinteracties
Moleculen (intramoleculair)

Moleculen (intermoleculair)

Zouten

Metalen

Covalente netwerken

Theorieën

Eigenschappen

Portaal  Portaalicoon  Scheikunde
Close