Distikstofmonoxide

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Distikstof(mono)oxide, voorheen stikstofoxidule, triviale naam lachgas, is een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof met als brutoformule N2O. Lachgas kent binnen de moderne wetenschap en techniek vele toepassingen: het is een anesthetisch gas, dat wordt gebruikt bij verdovingen, maar het wordt ook gebruikt in verbrandingsmotoren om het motorvermogen te verhogen. In de atmosfeer is lachgas een krachtig broeikasgas.

Quick facts: Distikstofmonoxide, Structuurformule en molec...
Distikstofmonoxide
Structuurformule en molecuulmodel
Nitrous-oxide-2D-VB.png
Structuurformule van distikstofmonoxide
Algemeen
Molecuulformule N2O
IUPAC-naam distikstofmono-oxide
Andere namen distikstofoxide, lachgas, stickoxydul, E942
Molmassa 44,01 g/mol
CAS-nummer 10024-97-2
EG-nummer 233-032-0
Wikidata Q905750
Vergelijkbaar met stikstofoxide, stikstofdioxide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OxiderendDrukhouder
Gevaar
H-zinnen H270, H280
EUH-zinnen geen
P-zinnen P220, P244, P410+P403
Omgang niet inademen, contact vermijden
Opslag bewaren bij een temperatuur lager dan 50 °C; verwijderd houden van hitte, vonken en open vlammen
VN-nummer 1070
MAC-waarde 100 ml/m³
180 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,53 × 10−3 g/cm³
Smeltpunt −90,8[1] °C
Kookpunt −88,5[1] °C
Dampdruk 5,0599 × 106[1] Pa
Oplosbaarheid in water 1,2[1] g/L
Goed oplosbaar in water
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 0,166 D
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog 82,05 kJ/mol
Sog, 1 bar 219,96 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Oops something went wrong: