Feminisme

een geheel van politieke, filosofische en sociale ideeën en bewegingen die gericht zijn op de gelijkberechtiging van verschillende genders, waaronder vrouwen en meisjes. / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, die ongelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak.[bron?] Anders gezegd is het de strijd om een einde te maken aan seksistische onderdrukking.[1] Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft opheffing na van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie van vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld. De vele verschillende stromingen van het feminisme hebben soms tegengestelde visies, maar op hoofdlijnen bestaat er wel overeenstemming.[bron?]

We_Can_Do_It%21.jpg
Amerikaanse propagandaposter We Can Do It! uit 1943 gemaakt voor Westinghouse Electric Company om de moraal van de werknemers te versterken. Het ging hier niet om feminisme, maar om het aantrekken van vrouwelijke arbeidskrachten ter vervanging van mannen die als militairen in de Tweede Wereldoorlog vochten.
Wij_vrouwen_eisen_demonstreert_in_Amsterdam_tegen_beslissing_abortuswetsontwer%2C_Bestanddeelnr_928-9432.jpg
Demonstratie voor zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, Amsterdam, 1976, georganiseerd door Wij Vrouwen Eisen
Vrouwendemonstratie_tegen_abortuswet_op_Binnenhof%2C_oud_vrouwtje_protesteert_tegen_agent_over_politie-optreden%2C_na_afloop_rellen_op_Binnenhof%2C_Bestanddeelnr_931-4545.jpg
Deelneemster aan demonstratie op Binnenhof protesteert bij agent over hardhandig politie-optreden
Women%27s_March_Amsterdam_%2832999448530%29.jpg
Women's March Amsterdam (2017), man met slogan: men of quality don't fear equality