cover image

Gedeputeerde Staten

regering van een Nederlandse provincie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Gedeputeerde Staten (GS), ook wel het College van Gedeputeerde Staten genoemd, zijn een bestuursorgaan in de twaalf provincies van Nederland. De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van een provincie. Ze zijn vergelijkbaar met de deputaties van de Belgische provincies en de Colleges van burgemeester en wethouders in de Nederlandse gemeenten.

Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal  Portal.svg  Politiek
Portaal  Portal.svg  Nederland

De Gedeputeerde Staten bestaan uit de commissaris van de Koning en de gedeputeerden. De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft eigen taakgebieden. Doorgaans volgt hun benoeming op onderhandelingen over een coalitie tussen fracties in de Staten. Sinds de invoering van de Wet dualisering provinciebestuur (2003) zijn gedeputeerden geen lid meer van de Provinciale Staten, hetgeen zij daarvóór wel waren.

Oops something went wrong: