Grieks alfabet

alfabetisch schrift voor de Griekse taal / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Griekse taal wordt geschreven in het Griekse alfabet (Nieuwgrieks: Ελληνικό αλφάβητο, ellinikó alfávito). Dit alfabet is in de oudheid (rond de 9e eeuw v.Chr.) ontwikkeld uit het Fenicische alfabet en bestaat uit 24 letters. Het wordt nog steeds gebruikt in Griekenland en Cyprus.

Quick facts: Grieks alfabet, Algemene informatie, Type, Ta...
Grieks alfabet
Algemene informatie
Type Alfabet
Talen Grieks
Periode ca. 800 v.Chr. tot heden
Schrijfrichting Links-naar-rechts
Verwantschap
Moederschriften Egyptische hiërogliefen
Afgeleide schriften Gotisch, Glagolitisch. Cyrillisch, Koptisch, Armeens, Oud-Italisch, Georgisch
Indeling
ISO 15924 Grek, 200
Portaal    Taal
Close
Grieks alfabet
Ααalfa Ννnu
Ββbèta Ξξxi
Γγgamma Οοomikron
Δδdelta Ππpi
Εεepsilon Ρρrho
Ζζzèta Σσςsigma
Ηηèta Ττtau
Θθthèta Υυypsilon
Ιιjota Φφphi
Κκkappa Χχchi
Λλlambda Ψψpsi
Μμmu Ωωomega
Verouderde letters
digamma sho
stigma qoppa
heta sampi
san