Heilige Stoel

centrale bestuursorgaan van de rooms-katholieke kerk / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Heilige Stoel (Latijn: Sancta Sedes) is de formele benaming van de staatsrechtelijke positie van het Vaticaan en duidt de paus aan tezamen met het Staatssecretariaat en de verschillende congregaties en pauselijke raden. De Heilige Stoel kan worden beschouwd als het centrale bestuursorgaan van de Katholieke Kerk. Informeel spreekt men ook wel van "het Vaticaan". Soms wordt in plaats van de benaming Heilige Stoel ook de term Apostolische Stoel (Latijn: Sedes Apostolica) gebruikt om zo te benadrukken dat de paus de opvolger is van de apostel Petrus. Maar omdat er meer dan één Apostolische Stoel is, is het beter van de Heilige Stoel te spreken. In de begintijd van het christendom stichtten immers de evangelist Marcus (in Alexandrië) en de apostel Andreas (in Constantinopel) ook hun bisdom met ieder zijn eigen Apostolische Stoel.

Embleem van de Heilige Stoel
Embleem van de Heilige Stoel

De Heilige Stoel heeft volgens het Verdrag van Lateranen in 1929 de exclusieve jurisdictie verkregen over de toen nieuw te vormen staat Vaticaanstad, de Status Civitatis Vaticanae of Stato della Città del Vaticano.

De Heilige Stoel staat onder leiding van de paus, maar vaak wordt met de aanduiding 'Heilige Stoel' ook wel het ambt of jurisdictie van de paus bedoeld. De Heilige Stoel blijft bestaan als er tijdelijk geen paus is, na zijn dood of aftreden. Gedurende deze periode van afwezigheid van de paus worden de Katholieke Kerk en Vaticaanstad bestuurd door het College van Kardinalen.