Manetho was een Griekstalige Egyptenaar (ca. 250 v.Chr.), geboren in Sebennytos[1], als hogepriester mogelijk werkzaam in de tempel van de zonnegod Ra in Heliopolis. Hij leefde tijdens de regering van de eerste drie Ptolemaeën en droeg aan koning Ptolemaeus II een in het Grieks geschreven Egyptische Geschiedenis (Aigyptiaka) op.

Oops something went wrong: