Nulcouponobligatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een nulcouponobligatie, zero coupon bond of bullet is een obligatie zonder coupons, die dus geen interest uitbetaalt. De houder van een nulcouponobligatie heeft het recht om één enkele uitbetaling te ontvangen, gewoonlijk een vooraf gespecificeerde som geld op een nader gespecificeerd moment in de toekomst - dat gewoonlijk samenvalt met de einddatum van de obligatie. De uitgifteprijs van een nulcouponobligatie is om die reden meestal lager dan de nominale waarde, het bedrag dat de uitgever op de einddatum (c.q. vervaldatum) uitkeert. Deze korting vormt alsnog een impliciete rentevergoeding voor de obligatiehouder. Het tegengestelde komt ook voor. De Duitse staat heeft vanaf 2019 nulcouponobligaties uitgegeven met een uitgifteprijs hoger dan de nominale waarde. De uitlener ontvangt dan aan het einde van de looptijd een lagere uitkering dan de initiële investering. [1]

Financiële instrumenten

Effecten
Obligatie
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel
ETF

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie
Turbo

Bijzondere obligaties
Nulcouponobligatie
Inflatie-obligatie
Eeuwigdurende obligatie
Covered bond
Collateralized debt obligation

Informatie
Essentiële-informatiedocument

In Nederland is de uitgifte lange tijd verboden geweest; rond 1985 is de wetgeving op dit punt aangepast waardoor uitgifte van deze obligaties mogelijk werd.

Soms zijn nulcouponobligaties geïndexeerd voor inflatie zodat de aan de obligatiehouder uitgekeerde vergoeding dusdanig is berekend om dezelfde koopkracht van de vergoeding te behouden in plaats van een vooraf vastgesteld vast bedrag. Het merendeel van de nulcouponobligaties betaalt een vastgesteld bedrag, de zogenaamde nominale uitkering.

Nulcouponobligaties kunnen zowel lange- als kortetermijninvesteringen zijn. Langetermijnnulcouponobligaties hebben gewoonlijk een einddatum van tussen de tien en vijfentwintig jaar. De obligaties kunnen tot de einddatum worden aangehouden of tussentijds op de secundaire obligatiemarkten worden verkocht.