Openbaar Ministerie (Nederland)

Nederlandse overheidsdienst voor vervolging van misdrijven en overtredingen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Openbaar Ministerie (OM) of parket is belast met de juridische aspecten van strafrechtelijke onderzoeken en het doen vervolgen van verdachten. Anders dan de naam kan doen vermoeden, is het Openbaar Ministerie geen ministerie van de regering maar van de 'openbaarheid'. Gelet op de Wet op de rechterlijke organisatie is het Openbaar Ministerie een onderdeel van de rechterlijke macht. Wel heeft de minister van Justitie en Veiligheid, als getrapte vertegenwoordiger van het volk, de bevoegdheid om bindende aanwijzingen te geven aan het Openbaar Ministerie, wat maakt dat het Openbaar Ministerie - anders dan de rechter - ook gezien kan worden als onderdeel van de uitvoerende macht.

Quick facts: Openbaar Ministerie, Geschiedenis, Opgericht,...
Openbaar Ministerie
Openbaar Ministerie
Geschiedenis
Opgericht 1811
Geschiedenis
Verantwoordelijke minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius
Valt onder Ministerie van Justitie en Veiligheid
Media
Website https://www.om.nl
Close

Het werkterrein van het Openbaar Ministerie betreft voornamelijk het strafrecht. Wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit bepaalt het Openbaar Ministerie aan de hand van bewijsmateriaal of vervolging opportuun is.

Als mensen en bedrijven onderling met elkaar in conflict raken kunnen zij hun geschil voorleggen aan de civiele rechter, bijvoorbeeld bij echtscheidingen, burenruzies, arbeidsgeschillen of huurconflicten. Als burgers het niet eens zijn met overheidshandelen waardoor ze in hun belangen zijn getroffen, kunnen ze klagen bij het betreffende bestuursorgaan en daarna bij de bestuursrechter, bijvoorbeeld bij een belastingaanslag, vergunningsweigering, of toekenning van een uitkering.