cover image

Propaan

chemische stof / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Propaan is een eenvoudige koolwaterstof uit de groep der alkanen, met als brutoformule C3H8. De stof komt bij kamertemperatuur voor als een kleurloos en reukloos gas, dat zeer licht ontvlambaar is. Het gas wordt gewonnen uit aardolie en aardgas.

Quick facts: Propaan, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Propaan
Structuurformule en molecuulmodel
Propane-2D-Skeletal.svg
Structuurformule van propaan
Propane-3D-balls-B.png
Molecuulmodel van propaan
Gazovoz_Propan_Valga.JPG
Tankwagen met vloeibare propaan
Algemeen
Molecuulformule C3H8
IUPAC-naam propaan
Molmassa 44,09562 g/mol
SMILES
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
CAS-nummer 74-98-6
EG-nummer 200-827-9
PubChem 6334
Beschrijving Kleurloos, reukloos gas
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouder
Gevaar
H-zinnen H220 - H280
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P410+P403
Opslag Brandveilig, koel en verluchting langs de vloer en het plafond
EG-Index-nummer 601-003-00-4
VN-nummer 1978
MAC-waarde 1000 ppm
1800 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij −42°C) 0,58 g/cm³
Smeltpunt −188 °C
Kookpunt −42 °C
Vlampunt −104 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 470 [1] °C
Dampdruk (bij 20°C) 8,39 × 105 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 18°C) 6,5 g/L
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 2,236
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog −105,2 kJ/mol
Cop,m 73,60 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close