Ring van Gyges

Magisch voorwerp uit werk van Plato / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De ring van Gyges of Gyges' ring is een mythisch en magisch artefact waar de Griekse filosoof Plato over vertelt in het tweede boek van zijn Staat (2.359a-2.360d). Wie de ring bezat kon als hij dat wilde onzichtbaar worden. De Lydische herder Gyges vond deze ring, ging naar de koning van zijn land, verleidde diens vrouw en vermoordde hem om zelf koning te worden. Glaucons verhaal over de ring van Gyges suggereert dat de enige reden dat mensen moreel handelen, is dat het ze aan de macht ontbreekt om zich anders te gedragen. Met andere woorden: neem de angst voor straf weg, en de "rechtvaardige" mens zal zich net zoals de onrechtvaardige gedragen: onrechtvaardig en immoreel.