Opstanding

concept van een levend wezen dat terug tot leven komt na de dood / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Onder opstanding of verrijzenis wordt het herrijzen van een persoon uit de dood verstaan. In de drie Abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam) bestaat de opvatting dat er een algemene opstanding van de mensheid uit de dood zal plaatsvinden aan het einde van de wereld, het einde der tijden. Op de dag des oordeels zullen "alle mensen" die vanaf de eerste mens Adam zijn gestorven, weer herrijzen om door God geoordeeld te worden.

Christoph_Schwarz_%28cirlce%29_Auferstehung_Christi.jpg
Christoph Schwartz, opstanding van Christus