Vinylchloride

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vinylchloride of chlooretheen (IUPAC-naam) is een gechloreerde organische verbinding, met als brutoformule C2H3Cl. De stof komt voor als een kleurloos gas, dat met moeite oplosbaar is in water. Vinylchloride is het monomeer van polyvinylchloride (pvc), een veelvuldig toegepaste thermoplastisch polymeer.

Quick facts: Vinylchloride, Structuurformule en molecuulmo...
Vinylchloride
Structuurformule en molecuulmodel
Vinylchloride.png
Structuurformule van vinylchloride
Algemeen
Molecuulformule C2H3Cl
IUPAC-naam chlooretheen
Andere namen ethyleenchloride, etheenchloride
Molmassa 62,50 g/mol
SMILES
ccCl
CAS-nummer 75-01-4
EG-nummer 200-831-0
Beschrijving Kleurloos gas
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouderSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H220 - H280 - H350
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P210 - P308+P313 - P410+P403
Carcinogeen ja
Opslag Recipiënt stevig gesloten houden, verwijderd van hitte, vonken en open vlammen
VN-nummer 1086
ADR-klasse klasse 2.1
LD50 (ratten) (oraal) 500 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,911 g/cm³
Smeltpunt −154 °C
Kookpunt −13,4 °C
Vlampunt −61 °C
Dampdruk 3,4 × 105 Pa
Oplosbaarheid in water 3,424 g/L
Slecht oplosbaar in water
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog −28,45 kJ/mol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close