cover image

Waterstofperoxide

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Waterstofperoxide, ook aangeduid als zuurstofwater, is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof, met als brutoformule H2O2. Het werd in 1818 ontdekt door Louis Jacques Thénard. Doorgaans wordt het commercieel verhandeld als oplossing in water.

Quick facts: Waterstofperoxide, Structuurformule en molecu...
Waterstofperoxide
Structuurformule en molecuulmodel
Wasserstoffperoxid.svg
Structuurformule van waterstofperoxide
Algemeen
Molecuulformule
IUPAC-naam waterstofperoxide
Andere namen hydroperoxide, peroxaan, diwaterstofperoxide, zuurstofwater
Molmassa 34,01468 g/mol
SMILES
OO
InChI
1/H2O2/c1-2/h1-2H
CAS-nummer 7722-84-1
EG-nummer 231-765-0
PubChem 784
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H302 - H318
EUH-zinnen geen
P-zinnen P280 - P305+P351+P338
Carcinogeen mogelijk (IARC-klasse 3)
EG-Index-nummer 008-003-00-9
VN-nummer 2015
ADR-klasse Gevarenklasse 5.1
LD50 (ratten) (oraal) 350 mg/kg[1]
(dermaal) 3000[1] mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar[1]
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij 20°C) 1,45[1] g/cm³
Smeltpunt (35% oplossing) −33 °C[1]
(zuivere stof) −0,41[1] °C
Kookpunt (35% oplossing) 108 °C[1]
(zuivere stof) 150,2[1] °C
Dampdruk (bij 20°C) 190[1] Pa
Goed oplosbaar in water[1]
Evenwichtsconstante(n) pKz = 11,75
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Oops something went wrong: