Norges fylker

administrativ inndeling i Norge / From Wikipedia, the free encyclopedia

Norges fylker[lower-alpha 1] er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene. Fylkesinndelingen ble i hovedssak etablert i 1671, da under navnet amt, med noen senere oppdelinger og endringer. Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, elleve fylker til 2024 og 15 fylker fra 1. januar 2024.

Nye_fylker_-_regjeringen.no.svg
Norge har elleve fylker.

Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark fylker ble vedtatt oppløst 14. juni 2022. Oppløsningen trer i kraft fra 1. januar 2024.[1]

Det er i hovedsak to typer myndigheter i fylkene: fylkeskommunen, som har folkevalgt politisk ledelse, og Statsforvalteren, som er statens regionale representant. I tillegg finnes Barneverns- og helsenemnd.

Fylkesinndelingen og -navnene er fastsatt i inndelingslova § 29.[2]