International Securities Identification Number

międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

International Securities Identification Number, ISIN (pol. Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych[1]) – międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych[1]. Kodem ISIN oznacza się jednoznacznie papiery wartościowe lub prawa z/do papierów wartościowych (akcje wskazanej emisji, obligacje skarbowe, bony skarbowe, opcje notowane na giełdzie, prawa do akcji, notowane prawa poboru) lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi (np. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych). Kody ISIN stosowane są przy wskazywaniu składników portfela w transakcjach rynkowych (np. w potwierdzeniach przekazywanych elektronicznie, rozliczeniach), w raportowaniu (np. od 2010 – dla NBP[2]).

W Polsce od 1 lipca 1996 nadawaniem i utrzymywaniem w rejestrach kodów ISIN[3] zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych[4].