cover image

Tetrahydroglinian litu

związek chemiczny / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Tetrahydroglinian litu, glinowodorek litu, Li[AlH4] – nieorganiczny związek chemiczny, stosowany głównie jako silny środek redukujący i suszący.

Quick facts: Nazewnictwo, Wzór sumaryczny, Masa molowa, Wy...
Tetrahydroglinian litu
Lithium-aluminium-hydride.png Lithium-aluminium-hydride-layer-3D-balls.png
Lithium_aluminium_hydride_100g.jpg
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

LiAlH4

Masa molowa

37,95 g/mol

Wygląd

Biały lub szary proszek

Identyfikacja
Numer CAS

16853-85-3

PubChem

28112

Podobne związki
Podobne związki

borowodorek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Close

W temperaturze pokojowej, czysty, rekrystalizowany tetrahydroglinian litu jest białym ciałem stałym o gęstości 0,917 g/cm³. Handlowo dostępny ma zwykle postać drobnoziarnistego pyłu lub tabletek o barwie ciemnoszarej, ze względu na zanieczyszczenie metalicznym glinem i jego tlenkami.

Związek ten energicznie reaguje z wodą według równania:

Li[AlH4] + 4H2O → LiOH + Al(OH)3 + 4H2

Reakcja ta jest silnie egzotermiczna, co powoduje że pył tetrahydroglinianiu litu może się samorzutnie zapalić w kontakcie z wilgotnym powietrzem.

Otrzymuje się go, działając nadmiarem wodorku litu na eterowy roztwór chlorku glinu:

4LiH + AlCl3 → Li[AlH4] + 3LiCl