Grafit (nybildning av grekiska grạphein - skriva)[1]är ett mineral som bara består av grundämnet kol. Grafit är en allotrop av kol där atomerna bildar plana skikt med kristaller av hexagonstruktur.[2] I grafit binder en kolatom tre andra. Inom lagren sitter atomerna fast hårt, men mellan lagren mindre hårt. Det behövs alltså ingen större yttre påverkan för att lagren ska lossna från varandra.[källa behövs] Detta gör att när man drar ett stycke grafit mot något, så lämnar det ett gråsvart streck efter sig (något som brukar kallas streckfärg).

Grafit
Kristallstruktur av grafit