PS-870

From Wikipedia, the free encyclopedia

PS-870 är ett USA-byggt radarsystem som används av både marinen och flygvapnet för spaning mot sjömål samt luftmål på låg flyghöjd. Det är ett låghöjdradarsystem, som är svårt att störa ut och bekämpa. Radarsystem PS-870 projekterades av FMV och FortF i nära samarbete med Flygvapnet och Marinen. Det ersatte PS-15/F.

Quick facts: Beskrivning, Typ, Land, Tillverkare, Tagen i ...
PS-870
Spaningsradar av typ PS-870
Spaningsradar av typ PS-870
Beskrivning
Typ2D låghöjdsradar
LandSverige Sverige
TillverkareITT Gilfillan, USA
Tagen i bruk1988
Data
FrekvensC-bandet
Räckviddca 100 km
Antenndata
Data från:[1]
Close

PS-870 är sedan 1990-talet byggd i en kedja runt landet och samverkar med höghöjdsradarn PS-860. PS-870 ersätter också äldre kustspaningsstationer i syd- och mellan-Sverige. Den används för att följa fartygsrörelser på vattenytan och föremål på låg höjd över vattnet.

Vitala delar hos PS-870 är skyddade under jord. De delar som finns över markytan är lätta att reparera eller att ersätta med reserver vid skada. I fredstid körs 870-radarn obemannad, och är då kopplad till en bevakningscentral.