cover image

Tryck

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tryck är kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti gaser och vätskor och även vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars ytor, till exempel kärlets väggar.[1]

För andra betydelser, se Tryck (olika betydelser).
Quick facts: Grundläggande, Definition, Storhetssymbol(er)...
Tryck
Tryck utövat av gasmolekyler inuti en sluten volym
Grundläggande
DefinitionKraft per areaenhet
Storhetssymbol(er)
Härledningar från andra storheterp = F / A
Enheter
SI-enhetPa  = N/m2 = kg·m-1·s-2
SI-dimensionM·L−1·T−2
CGS-enhetBar = dyn/cm2 = cm−1·g·s−2
Close

Tryck kan definieras som eller

där p är trycket, F är kraften och A areans storlek. SI-enheten för tryck är pascal (1 Pa = 1 newton per kvadratmeter, N/m²).

Då 1 pascal är ett mycket litet tryck används ofta multipelenheter som till exempel hPa, kPa och MPa. Av historiska och praktiska skäl förekommer ytterligare enheter som bar, psi, mmHg, torr, mVp, mmVp, kp/cm2 eller atm.