Heterokromi

Bir gözün diğer gözden farklı bir renge sahip olduğu göz hastalığı / From Wikipedia, the free encyclopedia

Anatomide heterokromi (Grekçe: ἕτερος, héteros, farklı + χρώμα, chróma, renk[1]), farklı renklerin bulunmasıdır. Genellikle iriste görülür ama bazen saçta ve deride de görülebilir. Heterokromi melanin (pigment) fazlalığının ya da eksikliğinin sonucudur. Bu kalıtsal ya da genetik mozaizm, kimerizm, hastalık, travma gibi nedenlerden dolayı olabilir.[2]

Gözün heterokromisinin (heterochromia iridis ya da heterochromia iridum; yaygın yanlış ad olan "heterochromia iridium" Latince doğru değildir) üç biçimi bulunmaktadır. "Tam heterokromide", bir irisin rengi diğerininkinden farklıdır. "Bölgesel heterokromi", bir irisin farklı bölümlerinde iki farklı rengin bulunmasıdır ve son olarak "Merkezi Heterokromi" iç kısımın ve dış kısmın farklı renklerde olmasından meydana gelmiştir.

Göz rengi; özellikle iris rengi, konsantrasyon ve melanin dağılımı ile belirlenir.[3][4][5] Etkilenen göz hiperpigment (hiperkromik) ya da hipopigment (hipokromik) olabilir.[6] İnsanlarda genellikle aşırı melanin iris dokularının hiperplazını gösterir, tıpkı melanin eksikliğinde olduğu gibi.