cover image

Conflicte

fricció, desacord o discòrdia dins d’un grup o entre diferents grups / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un conflicte és una situació de desacord o no concordança entre dues o més idees, actituds o comportaments, d'una persona (conflicte intern) o de diferents persones o grups.[1] També es pot definir com al conjunt de dues o més situacions hipotètiques que aparentment són incompatibles entre elles.[cal citació]

People_in_peace_and_at_war.png
De dalt a baix: dues persones amb una relació amorosa i sense conflicte, dues persones sense conflicte, dues persones amb un conflicte i dues persones en conflicte violent o guerra

El conflicte és sovint el punt de partida d'una negociació o d'una nova idea, actitud, comportament o relació. És fonamental a les relacions (personals, socials, amb el medi) i a la creativitat, tant a la tecnologia, enginyeria i disseny com a l'art i la cultura. El conflicte pot ser entre requeriments o característiques que es volen optimitzar, entre forma, estil, metanarrativa o llenguatge i fons, narrativa o missatge, entre diferents cànons, etc. La dramatúrgia o narració d'una història, usada a arts plàstiques, art d'acció, arts escèniques i literatura, de ficció o no-ficció mostra almenys un conflicte. En general, no és violent ni agressiu. De fet, moviments com la no-violència i el pacifisme rebutgen la violència però no neguen els conflictes.[2]

Des de la psicologia, algunes persones opinen que, quan esdevé enfrontament, pot provocar una discussió verbal o en el grau extrem una guerra ("conflicte armat"), mentre que si no aflora provoca inestabilitat psíquica en el subjecte, que necessita recobrar l'ordre o la pau. En una situació conflictiva disfuncional les emocions són altes, el nivell d'estrès és elevat i es poden arribar a produir una sèrie de conseqüències negatives, si no es gestiona bé i no s'utilitza com a font d'aprenentatge.[3]

Oops something went wrong: