cover image

Eleccions municipals espanyoles de 2007

eleccions municipals espanyoles / From Wikipedia, the free encyclopedia

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG),[1] el 27 de maig de 2007 (quart diumenge de maig), va haver-hi a Espanya eleccions municipals.

Elecciones_municipales_2007.svg
Capitals de província, més Santiago de Compostel·la i Mèrida (capitals de Comunitats Autònomes que no ho són de les seves províncies) i Vigo i Gijón (ciutats amb més de 250.000 habitants que no són capitals); segons la formació política a l'alcaldia com a resultat de les eleccions de 2007:
El PSOE aconsegueix l'alcaldia de 23 capitals de província, Santiago de Compostel·la, Mérida, Vigo i Gijón
El PP aconsegueix l'alcaldia de 22 capitals de província
IU aconsegueix l'alcaldia de Còrdova
El PNB aconsegueix l'alcaldia de Bilbao
CC-PNC aconsegueix l'alcaldia de Santa Cruz de Tenerife
El BNG aconsegueix l'alcaldia de Pontevedra
El PAR aconsegueix l'alcaldia de Terol
Elei%C3%A7%C3%B5esvigo28mai2007-3.jpg
Electores elegeixen les paperetes de votació a Vigo
Elei%C3%A7%C3%B5esvigo28mai2007-4.jpg
Electors esperen el seu torn per dipositar les paperetes en una secció de Vigo

Al Reial Decret 444/2007, del 2 d'abril del 2007,[2] es convoquen aquestes eleccions per cobrir els següents llocs:

  1. Regidors dels municipis amb població igual o superior a 100 residents (llevat d'aquells municipis que tinguin adoptat el règim de consell obert).
  2. Alcaldes o batlle dels municipis de menys de 100 residents (i d'aquells que tinguin adoptat el règim de consell obert).
  3. Alcaldes pedanis (o òrgan unipersonal) de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal.

El Reial Decret també recull l'elecció dels diputats de les Diputacions Provincials de Règim Comú, que es realitzarà una vegada celebrades les eleccions municipals mitjançant l'elecció indirecta.