cover image

Forsvundet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Forsvundet (RE) (engelsk: Regionally Extinct, dvs. regionalt eller områdemæssigt uddød) er en kategori som anvendes inden for rødlistning af arter.[1][2]

Status_iucn3.1_reg-RE-da.svg
Diagram som viser rødlistningskategorien "forsvundet" (RE) i relation til de andre rødlistningskategorier.
Quick facts: ...
Rødliste

Lycaenidae_-_Satyrium_ilicis.JPG

Egesommerfugl
(forsvundet i Danmark)
(Byt art)
Uddød(EX)
Uddød i vild tilstand(EW)
Forsvundet(RE)
Kritisk truet(CR)
Truet(EN)
Sårbar(VU)
Næsten truet(NT)
Ikke truet(LC)
Utilstrækkelige data(DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Close

Rødlistningskategorien refererer til en arts status inden for et bestemt geografisk område. En art klassificeres som forsvundet fra et bestemt område, når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion inden for det pågældende områdes grænser, er dødt eller forsvundet fra området.