cover image

Udryddelse

koncept for organismer eller grupper af organismer, for det meste arter, som er ophørt med at eksistere / From Wikipedia, the free encyclopedia

Sprogforskere og biologer bruger udtrykket uddød. For en sprogforsker betyder det, at et sprog ikke tales eller benyttes i nogen del af verden. For en biolog betyder uddød, at en art ikke længere findes på jorden, dvs. at alle individer inden for arten er døde. Dog kan man også tale om, at en art er uddød inden for et bestemt område, hvor den tidligere levede. F.eks. blev ulven anset for at være uddød i Danmark, men den er vendt tilbage i 2013, indvandret fra Tyskland.

Quick facts: ...
Rødliste

Karolinasittich_01.jpg

Carolina-parakit
(uddød)
(Byt art)
Uddød(EX)
Uddød i vild tilstand(EW)
Forsvundet(RE)
Kritisk truet(CR)
Truet(EN)
Sårbar(VU)
Næsten truet(NT)
Ikke truet(LC)
Utilstrækkelige data(DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Close
Ammoniter.jpg
Fossiler af uddøde ammoniter fra Fur Museum
Smilodon_Skeleton.jpg
Uddød Smilodon, en sabeltiger
Phanerozoikums_biodiversitet-da.svg
De fem perioder med masseuddøen og biodiversitetens udvikling i løbet af phanerozoikum
Extinction_Intensity.svg
Procentdelen af slægter, der er uddøde på et bestemt tidspunkt

Eksempler på uddøde arter kunne være alle dinosaurarterne, som man nu kun kan finde rester af i form af forsteninger. I nyere tid er mange andre arter uddøde som f.eks. den tasmanske pungulv, quaggaen, dronten og moaen, og det forventes blandt biologer, at 90-95% af alverdens dyre- og plantearter uddør inden for ganske få århundreder.

Spørgsmålet om at genoplive et sprog eller en art, er et vigtigt spørgsmål. For biologerne er det ikke længere helt umuligt at genskabe en uddød art.[1] Danske forskere er i gang med at genskabe mammuttens genom[2] og det diskuteres om mammutten skal genoplives.[3]