Kritisk truet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kritisk truet (CR) (engelsk: Critically Endangered) er en betegnelse som anvendes inden for rødlistning af arter.

Quick facts: ...
Rødliste

Kakapo_%28Strigops_habroptila%29-6.jpg

Kakapo
(kritisk truet)
(Byt art)
Uddød(EX)
Uddød i vild tilstand(EW)
Forsvundet(RE)
Kritisk truet(CR)
Truet(EN)
Sårbar(VU)
Næsten truet(NT)
Ikke truet(LC)
Utilstrækkelige data(DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Close

En art tilhører kategorien "kritisk truet" når der er en overordentligt stor risiko for, at den vil uddø i vild tilstand i meget nær fremtid.

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - kritisk truede arter

Status_iucn3.1_CR_da.svg
Diagram som viser rødlistningskategorien Kritisk truet (CR) i relation til IUCN:s andre rødlistningskategorier.