cover image

בית המקדש הראשון או מקדש שלמה היה מקדש, אשר נבנה בהר המוריה בירושלים על ידי שלמה המלך, לפי המקובל במחקר במחצית השנייה של המאה ה-10 לפנה"ס,[1] ועמד על מכונו עד לשנת 586 לפנה"ס לערך, 410 שנה. על פי הכרונולוגיה המקראית והמסורתית עמד מחודש אייר שנת ב'תתקכ"ח[2] (אפריל 833 לפנה"ס) עד חודש אב שנת ג'של"ט (אוגוסט 422 לפנה"ס). נחרב בידי נבוכדנצר השני מלך בבל.

המונח "מקדש שלמה" מפנה לכאן. לערך העוסק במקדש בברזיל, ראו מקדש שלמה (סאו פאולו).
Quick facts: מידע כללי, סוג, שימוש, כתובת, מיקום...
בית המקדש הראשון
בֵּית־הַמִּקְדָּשׁ
איור מודרני של בית המקדש הראשון, מוזיאון ישראל
איור מודרני של בית המקדש הראשון, מוזיאון ישראל
מידע כללי
סוג מקדש
שימוש פולחן דתי, הקרבת קורבנות
כתובת הר המוריה
מיקום ירושלים
מדינה ממלכת ישראל המאוחדת, ממלכת יהודה
בעלים בתחילה ממלכת ישראל המאוחדת ולאחר מכן ממלכת יהודה
מייסדים שלמה המלך
מידע על ההקמה
תקופת הבנייה על פי הכרונולוגיה המקראית והמסורתית: שנת ב'תתקכ"ח (833 לפנה"ס) – שנת ב'תתקל"ו (826 לפנה"ס)
במחקר: המחצית השנייה של המאה ה-10 לפנה"ס
תאריך פתיחה רשמי ח' בתשרי ב'תתקכ"ט
תאריך פירוק על פי הכרונולוגיה המקראית והמסורתית: שנת ג'של"ט (422 לפנה"ס)
במחקר: 586 לפנה"ס
חומרי בנייה אבן גזית, עצי ארז הלבנון וברוש
מידות
אורך 60 אמות שהן כ־30 מטר
רוחב 20 אמות שהן כ־10 מטר
גובה 30 אמות שהן כ־15 מטר
שטח 1,200 אמות מרובעות שהן כ־300 מ"ר
גובה מעל פני הים בשיא הגובה: 743 מטר
קואורדינטות 31°46′40″N 35°14′07″E
(למפת ירושלים העתיקה רגילה)
 
בית המקדש הראשון
Close

Oops something went wrong: