cover image

כביש

נתיב תחבורה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

כביש הוא נתיב תחבורה סלול - לרוב באספלט או בטון - המשמש לתנועת כלי תחבורה. על פי החוק.

"כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961,מתוך חלק א': כללי, פרק ראשון: פרשנות. הגדרות
Road_in_Norway.jpg
כביש
%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%A8_084.jpg
כביש רומי בעמק האלה ("דרך הקיסר")
PikiWiki_Israel_9442_Road_construction.jpg
סלילת כביש בתחילת שנות ה-30 של המאה ה-20 בהוד השרון
Kvishim.jpg
כבישים במרכז תל אביב
MyanmarRoadConstruction2.jpg
בניית כביש במיאנמר

ובניגוד למשמעות הרחבה של המילה העברית נתיב, מוגדר שם גם

"נתיב" - חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961,מתוך חלק א': כללי, פרק ראשון: פרשנות. הגדרות

הגדרות דומות להגדרות חוקיות אלו מקובלות כיום בכל העולם, והן דוחקות משמעויות יותר רחבות שהיו נפוצות בעבר.

כבישים מהווים רחובות בתוך ערים ויישובים ומחברים בינם לבין רחובות אחרים ובנוסף ישנן מערכות כבישים בין-עירוניות המחברות בין ערים ויישובים מרוחקים, לאורך קילומטרים רבים.