cover image

Arabisch alfabet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Arabische alfabet (Arabisch: الأبجدية العربية, al-abdjadiyya al-ʿarabiyya) is een Arabisch schrift dat bestaat uit 28 letters. Het Arabisch wordt geschreven van rechts naar links. Voor Arabische letters is dit de natuurlijke schrijfrichting. Het is een abjad schrift, de klinkers worden in principe niet geschreven. De naam komt van de conventionele lettervolgorde a, b, j, d.

Quick facts: Arabisch, Algemene informatie, Type, Talen, P...
Arabisch
Arabisch alfabet
Algemene informatie
Type Abjad
Talen Arabisch
Periode 400 tot heden
Schrijfrichting Rechts-naar-links
Verwantschap
Afgeleide schriften o.a. Perzisch alfabet
Indeling
ISO 15924 Arab
Portaal  Portaalicoon   Taal
Close

Het schrift wordt aan elkaar geschreven. Een vorm met uitsluitend kapitalen (drukletters) en geïsoleerde letters, zoals in op het latijns alfabet gebaseerde schriften, kent het Arabisch niet. Er zijn diverse schriftstijlen, zoals Naskh, Ruqʿa en Koefisch. Kalligrafie is zeer belangrijk binnen de islam; velen kennen op religieuze gronden beperkingen ten aanzien van afbeeldingen, en kalligrafie is hierdoor een alternatief voor versieringen.

Het Arabisch abjad is niet alleen de basis van het Arabische schrift, maar ook van het geschreven Pasjtoe, Perzisch en Urdu en gedeeltelijk Azerbeidzjaans, Berbers, Kazachs, Koerdisch en Oeigoers. Het Arabische schrift was lange tijd ook de schrijfwijze voor Indonesisch, Kirgizisch, Maleis, Oezbeeks, Tadzjieks, Turkmeens, Turks en Albanees. Ook wordt het door sommige groepen gebruikt voor het Afrikaans. Waar nodig worden schrifttekens toegevoegd om aan de specifieke vereisten van de taal te voldoen.

De verbinding van islam en Arabisch schrift is niet algemeen. Het Turks bijvoorbeeld werd eerst in een Perzische versie van het Arabisch genoteerd maar vervangen door een latijns alfabet toen de laïcisering van Turkije in het begin van de twintigste eeuw werd doorgevoerd.

Table info: letter, vormen eind__midden__begin, naam, SAM...
Arabisch alfabet
lettervormen
eind__midden__begin
naamSAMPA-
waarde
IPA-waarde transliteratie getalswaarde   lettervormen
begin/midden/eind
naamSAMPA-
waarde
IPA-waarde transliteratie getalswaarde
ااـــــاalifa a a, aa 1 ططـــــطـــــطṭaht? 9
ببـــــبـــــبbab b b 2 ظظـــــظـــــظẓaz? 900
تتـــــتـــــتtat t t 400 ععـــــعـــــع'ain ?\ ʕ wrã 70
ثثـــــثـــــثthaT θ th 500 غغـــــغـــــغgainG ɣ g 1000
ججـــــجـــــجjimdZ dzj, dzh 3 ففـــــفـــــفfaf f f 80
ححـــــحـــــحḥaX\ ħ 600 ققـــــقـــــقqafq q q, kh 100
خخـــــخـــــخkhax x ch, kh 7 ككـــــكـــــكkafk k k 20
ددـــــــدdald d d 4 للـــــلـــــلlaml l l 30
ذذـــــــذdhalD ð dh 700 ممـــــمـــــمmimm m m 40
ررــــــرrar r r 200 ننـــــنـــــنnunn n n 50
ززـــــــزzaiz z z 7 ههـــــهـــــهhah h h 5
سســـــســـــسsins s s 60 ووــــــوwaww w w, v 6
ششـــــشـــــشsjinS ʃ sj, sh 300 ييـــــيـــــيyay y u, uu, y, oe 10
صصـــــصـــــصṣads? 90 ءhamza? ʔ ', a, a' -
ضضـــــضـــــضḍadd? 800
Close

Oops something went wrong: