cover image

Gemeenteraad

lokale overheid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Dit orgaan controleert het dagelijks bestuur (in Nederland: het college van burgemeester en wethouders; in België: het college van burgemeester en schepenen). Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. Je moet minstens 18 jaar zijn om in de gemeenteraad te mogen zitten. In Amsterdam en Rotterdam heeft men naast de gemeenteraad ook bestuurscommissies als onderdeel van de volksvertegenwoordiging in de stadsdelen. Antwerpen kent districten met eigen verkozen districtsraden.

De Amsterdamse gemeenteraad, oktober 1974