Een kloosterregel is in het christendom de leefregel of het geheel van leefregels en constituties waarnaar de leden van een kloosterorde zich als gemeenschap in een klooster richten.

Deel van de serie over
kloosters
en het christelijke monastieke leven
Algemene regelen en statuten van een vrouwenklooster. Manuscript uit de 17de eeuw.[1]