De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio Sanctissimi Redemptoris, C.Ss.R.) is een katholieke internationale congregatie van religieuzen, die ook bekendstaat als de redemptoristen. Het devies van de congregatie luidt: Copiosa apud Eum redemptio (Bij Hem is overvloedige verlossing, psalm 130). De redemptoristen hebben een sterk christocentrische spiritualiteit en zijn vooral bekend geworden door hun retraites, deels in eigen retraitehuizen, deels in volksmissies en vastenprediking.

Quick facts: Redemptoristen, Basisgegevens, Generaal-overs...
Redemptoristen
Congregatio Sanctissimi Redemptoris
C.Ss.R.
Basisgegevens
Generaal-overste Michael Brehl
Motto Latijn Copiosa apud Eum Redemptio
Motto Nederlands Bij Hem is overvloedige verlossing
Gesticht 1732 te Scala bij Napels
Stichter Alfonsus van Liguori
Website www.cssr.com
Portaal    Christendom
Close
De redemptoristenkerk Santissimo Redentore e Sant'Alfonso in Via Merulana in Rome
Deel van de serie over
kloosters
en het christelijke monastieke leven
Pater Bernard Hafkenscheidt
Redemptoristenkerk, Gent
Achille Delaere (1868-1939)

In 1971 telde de congregatie ruim 8.000 leden, waarvan ongeveer 450 in België en 250 in Nederland. In 2005 was het aantal redemptoristen 5.500, verspreid over vijf continenten en 77 landen. Sinds 2009 is de Canadese pater Michael Brehl de generaal-overste van de redemptoristen.

Oops something went wrong: