cover image

Kwantummechanica

wetenschap die de mechanische wetten, inzake atomen en moleculen, bestudeert en onderzoekt / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Kwantummechanica is een natuurkundige theorie[1] die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De ontwikkeling ervan sinds het begin van de 20e eeuw kan, samen met die van de relativiteitstheorie, beschouwd worden als de overgang van de klassieke natuurkunde naar de moderne natuurkunde. Kwantummechanica kwam tot stand door de inspanningen van vele eminente geleerden. Beroemd is de vijfde Solvay-conferentie van 1927 in Brussel, waarin 29 geleerden bijeenkwamen om de kwantummechanica te bediscussiëren.

Solvay_conference_1927.jpg
De Solvay-conferentie van 1927 in Brussel.