cover image

Methanol

chemische stof / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Methanol of methylalcohol (in België ook bekend als brandalcohol) is het eenvoudigste alcohol en heeft als brutoformule CH4O.

Quick facts: Methanol, Structuurformule en molecuulmodel, ...
Methanol
Structuurformule en molecuulmodel
Methanol-2D.png
Structuurformule van methanol
Methanol-3D-balls.png
Molecuulmodel van methanol
Algemeen
Molecuulformule CH3OH
IUPAC-naam methanol
Andere namen methylalcohol, houtalcohol, brandalcohol, houtgeest, hydroxymethaan
Molmassa 32,04 g/mol
SMILES
CO
InChI
1/CH3OH/c1-2/h2H,1H3
CAS-nummer 67-56-1
EG-nummer 200-659-6
PubChem 887
Beschrijving Kleurloze giftige vloeistof
Vergelijkbaar met ethanol, 1-propanol
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarToxischSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H301 - H311 - H331 - H370
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P260 - P280 - P301+P310 - P311
Omgang Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur een zuurkast. Bij contact met de huid afspoelen met veel water. Bij inslikken of contact met de ogen onmiddellijk een arts waarschuwen.
Opslag In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
LD50 (ratten) 5628 mg/kg
LD50 (konijnen) 14200 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,7914 g/cm³
Smeltpunt −93,9 °C
Kookpunt 64,96 °C
Vlampunt 11 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 470 °C
Goed oplosbaar in water
Brekingsindex 1,33 (589 nm, 20 °C)
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Methanol wordt vaak tot de primaire alcoholen gerekend, maar hoort daar volgens de strikte definitie niet bij. Het kenmerk van primaire alcoholen is dat er twee waterstofatomen direct naast de OH-groep zitten en bij methanol zijn dat er drie.

Oops something went wrong: