Nederlandse Grondwet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Nederlandse Grondwet is de hoogste wet in Nederland. De grondwet schrijft voor hoe de overheid in elkaar zit en wat de rechten zijn van ingezetenen en burgers van Nederland. De huidige grondwet heet Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815. De datum 24 augustus 1815 is de dag waarop wat nu het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden genoemd ontstond. De grondwet kan gewijzigd worden. In 1848 is de grondwet aangepast om liberaal democratische rechten vast te stellen en in 1983 werden sociale grondrechten vastgesteld. Daarnaast zijn er allerlei kleinere wijzigingen aangebracht.

Quick facts: Grondwet, Citeertitel, Titel, Afkorting, Soor...
Grondwet
Het goedgekeurde ontwerp voor de Grondwet van 1814
Citeertitel Grondwet
Titel Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815
Afkorting Gw
Soort regeling Grondwet
Toepassingsgebied  Nederland
Rechtsgebied Staatsrecht
Status Geldend
Grondslag Geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Gepubliceerd op 24 augustus 1815
Gepubliceerd in Stb. 1815, 45
Geschiedenis
Opvolger van Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Grondwet
Portaal    Mens & maatschappij
Close
Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal   Politiek
Portaal   Nederland
De nieuwe Grondwet wordt aangenomen (1814)
Gijsbert Karel van Hogendorp rond 1810

Op grond van de grondwet heeft Nederland een constitutionele monarchie waarin ook de rol van de Koning expliciet is vastgelegd. De grondwet bepaalt dat de Ministers verantwoordelijk zijn voor het uitvoerende macht en dat de Staten-Generaal medeverantwoordelijk is voor de wetgevende macht. In Nederland wordt rechtgesproken in naam van de Koning door onafhankelijke onpartijdige rechters. Die drie machten, vooral de wetgevende macht, moeten zich verantwoorden aan het volk in het democratisch proces.