cover image

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

constitutionele basisregeling voor het Koninkrijk der Nederlanden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (1954) is een overeenkomst tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het regelt de verhoudingen tussen die landen.

Quick facts: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, ...
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Citeertitel Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Titel Wet van 28 October 1954, houdende aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Afkorting Statuut
Soort regeling Rijkswet
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Koninkrijk der Nederlanden
Rechtsgebied staatsrecht (Koninkrijksrecht)
Status geldend
Grondslag geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 24 juni 1954
Ondertekend op 28 oktober 1954
Gepubliceerd op 29 december 1954
Gepubliceerd in Stb. 1954, 503
In werking getreden op 29 december 1954[1]
Geschiedenis
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Close
Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal  Portal.svg  Politiek
Portaal  Portal.svg  Nederland

Het Statuut is sinds de vaststelling in 1954 een aantal keer gewijzigd. Wijziging gebeurt bij Rijkswet; anders dan bij wijziging van de Grondwet zijn er niet een eerste en tweede lezing. Wel moet het door de Staten-Generaal aangenomen voorstel van Rijkswet door de overzeese landen bij landsverordening worden aanvaard, voordat de Koning de Rijkswet kan bekrachtigen. De goedkeuring van zo'n aanvaardingslandsverordening geschiedt in twee lezingen, waarbij de tweede lezing achterwege blijft als het in de eerste lezing met een tweederdemeerderheid wordt goedgekeurd.

De laatste wijziging van het Statuut werd van kracht op 17 november 2017, in het kader van de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Oops something went wrong: