cover image

Permanent Hof van Arbitrage

intergouvernementele organisatie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Permanent Hof van Arbitrage (Engels: Permanent Court of Arbitration; Frans: Cour Permanente d'Arbitrage) is een internationale organisatie die in 1899 werd opgericht naar aanleiding van de internationale Vredesconferentie van Den Haag op initiatief van de Russische tsaar Nicolaas II.

Quick facts: Permanent Hof van Arbitrage, Werktalen, Juris...
Permanent Hof van Arbitrage
Permanent Hof van Arbitrage
Werktalen Engels, Frans
Jurisdictie Mondiaal
Zittingsplaats(en) Den Haag
Geschiedenis
Opgericht 1899
Samenstelling
Samenstelling Max. vier Members of the Court per verdragspartij
Benoeming Door de verdragspartijen zelf
Website
https://pca-cpa.org
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Close
Table info: ...

Generic_international_justice_icon_-_variant_01.svg

Internationaal recht
Close
Permanent-Court-of-Arbitration-Members.svg
Lidstaten van het Permanente Hof van Arbitrage
 volgens het verdrag van 1907
 volgens het verdrag van 1899
 geen partij

Sinds 2009 heeft het Hof een vestiging op Mauritius, sinds 2013 ook in Argentinië en sinds 2019 tevens in Singapore.[1] Het Hof heeft een beleid van “gastlandovereenkomsten” (Host Country Agreements) met lidstaten om zijn geschillenbeslechtingsdiensten breder toegankelijk te maken. Door middel van dergelijke overeenkomsten stellen het gastland en het Hof een wettelijk kader vast voor het voeren van door het Hof beheerde procedures op het grondgebied van het gastland onder soortgelijke omstandigheden als die welke worden gegarandeerd door de eerste zetelovereenkomst met Nederland voor de vestiging in Den Haag. Dergelijke overeenkomsten (Host Country Agreements) zijn ook gesloten met Chili, Costa Rica, India, Mauritius, Singapore, Zuid-Afrika, Ierland en Paraguay.

Het Hof heeft als doel arbitrage als conflictoplossing van internationale geschillen te faciliteren. Anders dan de naam suggereert is het zelf geen scheidsgerecht dat aan arbitrage doet, maar bestaat het Hof uit een lijst van personen die door partijen bij het Verdrag voor de vreedzame regeling van de internationale geschillen tot leden van het Hof worden benoemd (maximaal vier arbiters per verdragspartij) en waaruit in het geval van een geschil een keuze gemaakt kan worden.[2]

De oprichting van het Hof was de eerste stap tot institutionalisering van de oplossing van geschillen door vreedzame middelen. Het Hof faciliteert niet alleen arbitrale geschilbeslechting tussen staten, maar ook staten en andere partijen, waaronder intergouvernementele organisaties en private partijen.[3]