cover image

Schrijven

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Schrijven is het maken van originele tekst of de taalweergave via een medium door tekens of symbolen van een schrift te gebruiken.[3] Wie een tekst creëert is een auteur. Dit kan professioneel (betaald) zoals stadsdichters, schrijvers, historici en journalisten doen of onbetaald als amateur. Schrijvers ontwikkelen een eigen schrijfstijl. Daarnaast betekent schrijven ook het produceren van een handgeschreven tekst, zelfs als die qua inhoud niet origineel is (bijvoorbeeld overschrijven, of een gedicteerde tekst opschrijven). "Geschreven media" zijn communicatiemiddelen met veel tekst in niet-gesproken vorm, op papier of elektronisch, zoals kranten en tijdschriften.

Clay_cone_Urukagina_Louvre_AO4598ab.jpg
Waarschijnlijk zag het schrift 5000 jaar terug het levenslicht in Sumer en later in Egypte, de Indusvallei, China en in Meso-Amerika. Deze kleitablet wordt gedateerd ca. 2350 v.Chr.
Celsus-Bibliothek2.jpg
Restanten van de in de hellenistische tijd opgerichte Bibliotheek van Celsus in Efese, Turkije die meer dan 12.000 perkamentrollen bewaarde
Hebban_olla_vogala_overview.jpg
Het "Nederlandse" schrift bestaat ongeveer 1500 jaar en is afgeleid van het Romeinse alfabet. De vroegste sporen van het Oudnederlands dateren van ca. 425-450 (de runeninscriptie van Bergakker) en de 6e eeuw (de Salische wet) met de zin "Maltho thi afrio lito". Het betekent "Ik zeg je: ik maak je vrij, halfvrije". Een meer bekend, literair vers komt van een Vlaamse monnik: "Hebban olla vogala nestas bigunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu" wat staat voor "Alle vogels zijn aan hun nesten begonnen behalve ik en jij wel waarop wachten wij?"[1]
Holding-a-ruling-pen.svg
Het schrijven met de hand gebeurde vaak in combinatie met het creëren. Tegenwoordig schrijven mensen hun tekst onmiddellijk in de tekstverwerker.
Text.JPG
Schrijven resulteert in een tekst. Schrijven kan met de hand of machinaal.
Medieval_writing_desk.jpg
Middeleeuwse illustratie van een christelijke kopiist die aan het (over)schrijven is. Tot en met de uitvinding van de boekdrukkunst verloopt het creëren van teksten langzaam.
Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg
De boekdrukkunst gaf het schrijven en het lezen een enorme duw in de rug. De boekenproductie verhuisde van de middeleeuwse kloosters naar drukkerijen in steden. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw kwam een ongekend aantal boeken op de markt.
2007-05_PMM_18.jpg
In 1555 sticht Christoffel Plantijn in Antwerpen een drukkerij. Hij drukte zowel humanistische, katholieke en protestantse geschriften, het Dictionarium Tetraglotton (1562) en het Thesaurus Theutonicae linguae, het eerste Nederlandstalige woordenboek in 1573.
Hendrik_Laurensz._Spieghel.jpg
Hendrik Laurensz. Spieghel (1549-1612) publiceerde de eerste Nederlandse grammatica in 1584 onder de titel 'Twe-spraack.' Het verscheen bij Plantijn.
A_Specimen_by_William_Caslon.jpg
Variaties van lettertypes en talen van de lettergieter William Caslon
Metal_movable_type.jpg
Met 26 letters gaat een schrijver aan de slag om zich uit te drukken. Paul Guldin, een Zwitsers jezuïet en wiskundige, berekende in 1622 hoeveel woorden er te vormen waren met het toenmalige alfabet van 23 letters: zeventigduizend miljard miljard woorden, waarbij de langste woorden 23 letters telden en sommige onuitspreekbaar waren. De woordenmassa zou 257 miljoen miljard boeken (met 1000 pagina's per boek en 6000 letters per pagina) vergen en 8.052.122.350 bibliotheken (met een opslagcapaciteit van 132 kubieke meter) vullen. De beschikbare aardoppervlakte zou slechts 7.575.213.799 van zulke bibliotheken kunnen huisvesten.[2]
Carl_Spitzweg_021.jpg
De Boekenworm van Carl Spitzweg
Bundesarchiv_Bild_183-S15390%2C_Dresden%2C_Schreibmaschinenfabrik.jpg
Typen en tekstverwerking, hulpmiddelen bij het schrijven of overschrijven
Buch675.jpg
Boudewijn Büch (1948-2002) was zowel schrijver als bibliofiel. In zijn herenhuis aan de Amsterdamse Keizersgracht had hij een drie verdiepingen tellende bibliotheek in empirestijl met een collectie van 100.000 banden waaronder zeer zeldzame exemplaren.

Oops something went wrong: